عضویت در خبرنامه
دکترمحمد ولی پور
دکترمحمد ولی پور
دکتری مدیریت IT از دانشگاه تهران
مدیر مشاوره و بازاریابی کانون تبلیغاتی ایران نوین

اطلاعات تکمیلی

زمینۀ مدیریتی:

زمینۀ مدیریتی کارشناس ارشد در پروژه بررسی رفتار مصرف کننده در شرکت آب و فاضلاب استان تهران .

همکار در پروژه فرانشیز و راه اندازي فست فود .

همکار در پروژه آسیب شناسی شرکت کاشی اصفهان .

مدیر پروژه معارفه دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .

مدیر بازاریابی و قائم مقام مدیرعامل در موسسه بین المللی جهان گردشگري باستان .

موسس و مدیر عامل گروه آموزشی همگام . مدیر بازاریابی و فروش در کلینیک دندانپزشکی پرستیژ .

مدیرعامل شبکۀ گردشگري مجازي ایران . مشاور سازمان هلال احمر در زمینۀ طراحی سیستم جامع مانیتورینگ پیشاهنگان کل کشور .

مدیر بازاریابی و مشاوره در کانون ایران نوین زمینۀ آموزشی .

زمینۀ آموزشی:

 برگزاري سمینارهاي انگیزش در دانشگاه تربیت معلم .

تدریس شیوه ارائه علمی مطالب در دانشگاه تربیت معلم .

آموزش تیم تحقیق بازار در دانشگاه تهران . برگزاري دوره هاي اصول بازاریابی در دوره هاي کارآفرینی وزارت کار .

برگزاري دوره هاي روش هاي پرورش ایده و خلاقیت در دوره هاي کارآفرینی وزارت کار .

برگزاري کارگاه ارائه در صدا و سیما . برگزاري کارگاه ارائه و خلاقیت در سازمان جمعیت جوانان هلال احمر .

برگزاري دوره هاي آموزشی خلاقیت و بازاریابی در سازمان تاکسی بیسیم .

برگزاري دورة کارآفرینی ویژه آژانس هاي مسافرتی .

برگزاري دورة کارآفرینی ویژه آژانس هاي مسافرتی .

برگزاري دورة کارآفرینی ویژه پیشاهنگان سازمان هلال احمر .

برگزاري دوره الگوهاي رفتاري در دوره هاي آموزش گردشگري سازمان میراث فرهنگی .

دستیار استاد در درس سیستم هاي اطلاعاتی مدیریت دانشگاه مهر البرز .

برگزاري دورة ویژه فروش در دانشگاه بین المللی قزوین دوره هاي آموزشی طی شده

دورة آموزشی بازاریابی حرفه اي در موسسه آریانا تابستان 89

دورة 2 روزة   MBA  برایان تریسی 92.

موفقیتهاي علمی :

کسب رتبۀ اول در مسابقات برنامه نویسیACM دانشگاه تربیت معلم 2006 
کسب رتبۀ 14 در مسابقات برنامه نویسیACMآسیا (بهترین رتبه کسب شده براي دانشگاه تربیت معلم تا بهامروز ) 2006
شرکت در مسابقات رباتیک بین المللی آلمان به عنوان تنها نمایندة ایران و کسب بهترین طراحی مکانیک 2008

مقالات تالیف شده:
ارائۀ چارچوبی یکپارچه براي توسعۀ سیستم اطلاعاتی کسب و کار الکترونیک (تحت بررسی در مجلۀ دانش
مدیریت)
رهبري در تیم هاي مجازي (تحت بررسی در اشپرینگر)
شبیه سازي رضایتمندي مشتریان آنلاین در حوزة گردشگري با استفاده از نگاشت هاي شناختی فازي
رابطه حاکمیت شرکتی و حاکمیت فناوري اطلاعات در بین سازمان هاي دولتی ایران

 مهارت هاي کلیدي :
 روابط عمومی و توانایی برقراري ارتباط قوي
 توانایی تیم سازي و هدایت هدفمند تیم ها
استفاده از چاشنی خلاقیت و نوآوري در تمامی فعالیت ها

سمینار ها

برگزار شد

بسته غیرحضوری مدیریت عالی کسب و کار(MBA)

تاریخ برگزاری :1398/05/29
مشاهده