عضویت در خبرنامه
مهندس آرمان ولیان
مهندس آرمان ولیان
مدیر فروش اسبق شرکت آندریتس(Andritz)اتریش

اطلاعات تکمیلی

مدیر فروش اسبق شرکت آندریتس(Andritz)اتریش


سمینار ها

برگزار شد

پکیج جامع مدیریت و کسب و کار

محل برگزاری :سالن غیر حضوری
تاریخ برگزاری :1396/01/01
مشاهده