عضویت در خبرنامه
حمید رضا بهرامی(مدیر عامل شرکت فست کلیک)
حمید رضا بهرامی(مدیر عامل شرکت فست کلیک)
" فست کلیک (FastClick)" به عنوان مشاور و مجری تبلیغات اینترنتی در ایران با فعالیت مجدانه کارشناسان و متخصصان و استفاده از پتانسیل بالای سایت ها در جذب مخاطبان اینترنتی توانسته است ، جایگاه واقعی تبلیغات اینترنتی را ، با توجه به روند رو به رشد کاربران اینترنتی در ایران ، به منحصه ظهور برساند.

اطلاعات تکمیلی

سمینار ها

برگزار شد

پکیج جامع مدیریت و کسب و کار

محل برگزاری :سالن غیر حضوری
تاریخ برگزاری :1396/01/01
مشاهده
برگزار شد

پکیج جامع مدیریت و کسب و کار

محل برگزاری :سالن غیر حضوری
تاریخ برگزاری :1396/01/01
مشاهده
برگزار شد

Sales & Marketing Mini MBA

تاریخ برگزاری :1394/12/25
مشاهده