عضویت در خبرنامه
مهندس نوید ایزدپناه (مدیرعامل شرکت استیل البرز)
مهندس نوید ایزدپناه (مدیرعامل شرکت استیل البرز)
مهندس «نوید ایزدپناه»، دانش آموخته رشته مکانیک (طراحی جامدات) و تحصیلکرده رشته MBA است. وی علیرغم تسلط به مباحث اقتصادی و مدیریتی، کماکان مشغول علم اندوزی است و مجموعه ای قریب به 2500 نفر را در شرکت صنایع استیل البرز و هفت الماس به عنوان مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با جدیت مدیریت میکند.

اطلاعات تکمیلی

مهندس «نوید ایزدپناه»، دانشآموخته رشته مکانیک (طراحی جامدات) و تحصیلکرده رشته MBA است. وی علیرغم تسلط به مباحث اقتصادی و مدیریتی، کماکان مشغول علماندوزی است و مجموعهای قریب به 2500 نفر را در شرکت صنایع استیل البرز و هفت الماس به عنوان مدیرعامل و یکی از اعضای هیاتمدیره با جدیت مدیریت میکند.