عضویت در خبرنامه
دکتر احد حیدری
دکتر احد حیدری
دکتر احد حیدری
مبتکر دوره آموزش ویزیتور حرفه ای

اطلاعات تکمیلی

دکتراحد حیدری

مبتکر دوره آموزش ویزیتور حرفه ای

مشاور و مدرس مهارت های مدیریتی

مدرس اصول و فنون مذاکرات تجاری

مدرس کارگاه مذاکرات و فروش تلفنی

دارای 25 سال سابقه اجرای فروش

مدیر فروش سابق لبنیات پاک ایران