عضویت در خبرنامه
پروفسوردکتر محمود ساعتچی
پروفسوردکتر محمود ساعتچی
دکتری تخصصی روانشناسی صنعتی (Ph.D)
دارای سیمین زرین مدیریت چهره ماندگار ایران زمین
برگزارکنندۀ بیش از "2560 کارگاه آموزشی، سمینار و همایش" برای مدیران سازمان های دولتی و بخش های خصوصی
درکشور
تدوین کننده و ارائه دهندۀ اولین و تنها نظریۀ بهره وری سازمانی درجهان

اطلاعات تکمیلی

برگزارکنندۀ بیش از "2560 کارگاه آموزشی، سمینار و همایش" برای مدیران سازمان های دولتی و بخش های خصوصی درکشور،

تدوین کننده و ارائه دهندۀ  اولین و تنها  نظریۀ  بهره وری سازمانی درجهان(تحت عنوانِ " نظریۀ چند عاملی بهره وری")،

تدوین کننده و ارائه دهندۀ  زمینۀ جدیدی از علم روانشناسی تحت عنوان "روانشناسی بهره وری راهبردی" درجهان،

دارای دکترای رسمی و تخصصی  روانشناسی صنعتی و دکترای تخصصیِ نظری و عملی  در زمینۀ روانشناسی بالینی ،

ارائه دهندۀ خدمات آموزشی،  پژوهشی و مشاوره ای، به افراد، خانواده ها و سازمان ها (از4دهۀ گذشته تا کنون)،

تدوین کننده و ارائه دهندۀ  "مدل نظام مند انتخاب و بکارگیری اثربخش منابع انسانی در سازمان (مُناباماس)"،

همکاری با "مؤسساتِ آموزشیِ عالیِ آزاد" در برگزاری دوره های دکترای مدیریت کسب و کار(DBA

معرفی شده به عنوانِ "چهرۀ ماندگار ایران زمین" در" سومین همایش بین المللی راهبردی کسب و کار"،

معرفی شده به عنوان یکی از مشاهیر استان همدان،(در "همایش بزرگداشت بوعلی سینا  در همدان)، 

مُدرس دروس روانشناسی صنعتی و سازمانی  و روانشناسی بالینی  در دانشگاه های مختلف درکشور،

دریافت کنندۀ لوح" سیمین زرین مدیریت" (در" سومین همایش بین المللی راهبردی کسب و کار")،

مؤسس، رئیس، مشاور و رواندرمانگرِ  اولین دفتر مشاورۀ روانشناسی درایران (در سال 1356)،

مؤلف ومترجمِ  34 عنوان کتاب درسی دانشگاهی و 137 مقالۀ علمی،اجتماعی،انتقادی و...،

استاد بازنشستۀ دانشگاه علامۀ طباطبایی (در سال 1383 و با درجۀ استادی پایۀ 28)،

معرفی شده به عنوان یکی از پیشکسوتان روانشناسی صنعتی و سازمانی درکشور،

       

 

     محمود ساعتچی كه در مهرماه 1383 ،  با مرتبه استادی پایه 28 ،  به خواست خود و به منظور معرفی گسترده ثر زمینه روانشناسی بهره وری به مدیران سراسر كشور، به افتخار بازنشستگی نائل شده است، كماكان به تدریس در دوره های كارشناسی ارشد و دكترای  دانشگاه ها،  اشتغال دارد .  وی در ســال 1344، موفــق به اخــذ درجه لیسانس و در سال 1347 نیز نایل به درجۀ فوق لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تهران گردید؛ طی سالهای 1344 تا 1345 بخشی از دوره خدمت نظام وظیفه را در دانشكده پیاده شیراز و بخش دیگر را به عنوان افسر نیروی هوایی در قسمت تستینگ آن نیرو (در تهران) طی كرد. در سال 1346  به عنوان كمك كارشناس به استخدام  سازمان اموراداری و استخدامی  كشور درآمد و پس ازکسب عنوان کارشناسی ارشد، به ُپست ُ معاونت  قسمت  آزمون سازی  اداره كل آزمایش وانتخاب آن سازمان، منصوب شد. دراین زمان، ضمن بهره گیری از تجارب حاصل از اجرای جلسات گوناگون و متعدد مصاحبه استخدامی (انفرادی وگروهی)‌، در سال1347 اولین كتاب  مصاحبه استخدامی  را  به زبان فارسی، به چاپ رسانید. محمودساعتچی از سال 1348 با تدریس درس روانشناسی عمومی در ‌مدرسهعالی ادبیات وزبانهای خارجی، كار تدریس در دانشگاه را آغاز كرد ودرهمین دوره نیز شروع به ترجمه واقتباس كتاب اصول روانشناسی، اثر نرمان، ل . مان، نمود.  این كتاب درسال 1353در دوجلد كامل انتشاریافت وبه صورت یكی ازمعتبرترین و پرفروشترین كتابهای مرجع روانشناسی درتاریخ ایران، درآمد و کاندید بهترین کتاب سال شد. درسال 1353 دوره دكترای روانشناسی را در دانشگاه اله آباد در هند به اِتمام رسانید و به عنوان عضو هیأت علمی (استادیار) به مركزآموزش مدیریت دولتی، منتقل گردید. دراین مركز، ضمن عضویت در هیأت علمی، به ترتیب ریاست قسمت انتشارات وترجمه، مدیریت امورمطالعات و پژوهش، سرپرستی گروه مدیریت آموزش (در دوره كارشناسی ارشد) و در سال 1358 نیز سرپرستی موقت مركزآموزش مدیریت دولتی را عهده دار گردید. محمود ساعتچی طی سالهای 1353تا 1363، ضمن عضویت در هیأت علمی مركز آموزش مدیریت دولتی، ابتدا مدتی مدیریت داخلی مجله فنون اداری و ریاست دفترِكانون علوم اداری ایران را عهده دار گردید و سپس مدتی نیز مسئولیت چاپ و انتشار فصلنامه مدیریت امروز، به عهده اوگذاشته شد . در سال 1357، به دعوت سازمان ملل برای بازدید از مراكزآموزش مدیریت درانگلستان و مشاركت دربرگزاری دوره های آموزشی  یک ماهه برای مدیران ارشد  سازمان های پیشرفتۀ جهان،  به كالج هِنلی درانگلستان، عزیمت كرد؛ درسال 1358 به عنوان عضو افتخاری كمیسیون ملی یونسكو در ایران انتخاب شد وضمن همكاری دربرگزاری سال جهانی كودك، به ایراد سخنرانی های هفتگی وماهانه رادیویی برای خانواده ها ، پرداخت؛ درسال 1359 اولین دفترمشاوره روانشناسی را درایران، تأسیس كرد؛ درسال 1360به مجتمع دانشگاهی علوم اداری وبازرگانی، بعداً به گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی و در سال 1378 نیز به گروه مدیریت دولتی آن دانشگاه منتقل شد و عهده دار تدریس دروسی نظیر؛ روانشناسی كار، روانشناسی صنعتی، توسعه سازمان، راهبردهای مدیریـت آموزشی،  بررسـی روابط فرد و سازمان، مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته، تحلیل رفتاری در سازمان های اداری و ... (در  دوره های  كارشناسی ،   كارشناسی ارشد  و  دكتری) گردید . از سال 1353  تاكنون، محمود ساعتچی بیش از  “ 2350 ” همایش یا كارگاه آموزشی یك تا پنج روزه را در زمینه های گوناگونِ روانشناسی بهره وری، روانشناسی كار و روانشناسی كاربردی برای مدیران: در خانه، مدرسه، سازمان و جامعه، برای سازمانهای دولتی و بخشهای خصوصی در تهران و  شهرهای مختلف كشور، برگزار كرده است. در این كارگاه های آموزشی، وی توانسته است امكان آشنایی هزاران مدیر و كارشناس شاغل در سازمانهای تولیدی، خدماتی‌‌،  آموزشی، درمانی، نظامی، پژوهشی و نظایرآن را در بخشهای  دولتی و خصوصی، با ابعاد گوناگون كاربردهای  مفاهیم اساسی روانشناسی در كار، سازمان و مدیریت و به ویژه با روانشناسی بهره وری ، فراهم آورد. محمود ساعتچی كه اكنون؛  (1) ریاست مؤسسه پژوهشی علوم انسانی پارس، (2) مدیریت مؤسسه روانشناسی بهره وری  و قبلا نیز مسئولیت مركز خدمات  مشاوره ای سلامت ذهن را عهده دار بوده ، به عنوان  ارائه دهنده،  ‌تدوین كننده، معرف  و پیش کسوت زمینه جدیدی از روانشناسی كاربردی تحت عنوان روانشناسی بهره وری، شناخته می شود.

       سالهای بسیار، محمود ساعتچی در این اندیشه بوده است كه دلیل یا دلایل پائین بودن سطح بهره وری ملی در كشورمان ایران، كدامند؟ چرا  ملت هایی نظیر ایران، یونان، روم، مصر و ... باستان در دوره هایی از تاریخ جهان، ظهور و پس از گذشت دوره ای از زمان، سقوط پیدا کرده اند و جزء كشورهای پیشرفته جهان، تلقی نمی شوند؟ آشنایی اتفاقی وی با نظریات مورخ مشهور آمریکایی، یعنی آنگوس مادیسون در كتاب وی تحت عنوان مراحل سرمایه داری در جهان  و به ویژه  با این نقطه نظر او كه؛  ظهور و سقوط ملت ها با افزایش و كاهش بهره وری ملی آنان رابطه مستقیم دارد، محمود ساعتچی را  در این اندیشه فرو برد كه؛ عوامل و موانع انسانی بهره وری در سازمانهای كشورمان ایران، كدامند؟ او در بیش از چهار دهه فعالیت آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای و كار با هزاران فرد، خانواده  و سازمان، دریافته بود كه بهره وری ملی در شرایطی افزایش پیدا می كند كه سازمانهای فعال در یك كشور، به سطوح بالاتر بهره وری، دست یابند. در آن هنگام،‌ او توانسته بود حدود 1450  كارگاه آموزشی  را برای هزاران مدیر (سطوح عالی، میانی و پایه) سازمانهای كشور ( در بخش های دولتی و خصوصی) برگزار کند و یادداشت های مربوط به هر كارگاه آموزشی را در پاسخ به این سؤال از مدیران كه:  " فهرست مشكلات شما در دستیابی به سطوح بهینه بهره وری سازمانی و  راه حلهای  عملی موجود برای حل هر مشكل، كدامند؟"، با دقت بررسی و این پاسخ ها را طبقه بندی نماید. پس از بررسی دقیق پاسخ های هزاران مدیر به این سؤال بنیادی،‌ متوجه شد که می توان كلیه عوامل و موانع انسانی بهره وری  سازمان ها را در 6 عامل درون سازمانی اصلی،13 عامل درون سازمانی ُمكمل و همچنین13 عامل برون سازمانی، طبقه بندی كرد. براین اساس، نظریه چند عاملی بهره وری و پارادایم یا مدل نظام مند انتخاب و به كارگیری اثربخش منابع انسانی در سازمان (ُمناباماس)  را ارائه داد و پس از چندی نیز برای اولین بار زمینه‌  روانشناسی بهره وری را به دانش روانشناسی در جهان، اضافه كرد. از آن پس، وی فعالیت خود را معطوف معرفی این نظریه  و مدل واره  به جامعه مدیران کشور و همچنین به استادان و دانشجویان رشته های مختلف روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، و مهندسی صنایع،  ساخته است.

          محمود ساعتچی در تلاش برای تحقق بخشیدن به این اعتقاد خود می باشد كه: در زمان حاضر، بخش عظیمی از بودجه سالانه کشور ما، از طریق فروش منابع تمام شدنی و زیرزمینی، تامین می شود.  با توجه به این واقعیت به شرطی می توانیم در جنگ اقتصادی دهه های قرن بیست و یکم و اقتصاد آزاد جهانی پیروز شویم  و آرمان های اقتصادی، صنعتی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و ... خود را تحقق بخشیم و در نتیجه آن، در ردیف کشورهای مستقل، آزاد و آبرومند جهان درآییم كه با تدوین بهینه نظام اداری كشور موجباتی را فراهم آوریم كه هیچ فردی به ُپست مدیریت گماشته نشود، مگر این كه؛ شغل او را با روش های علمی تجزیه و تحلیل و سپس ارزیابی کنیم؛ وی را با بهره گیری از روش های علمی برای پُست مدیریت انتخاب نماییم؛ او را در دوره های آموزشی لازم و اثربخش شرکت دهیم   و سپس عملکرد شغلی وی را به شیوه ای جامع و استفاده از روش های علمی، ارزیابی کنیم. با اجرای این فعالیت های اساسی و در نتیجه آن، گذر از مرحله بحران مدیریت در سازمان های كشور كه اكنون به دلایل متعدد و شناخته شده گرفتار آن هستیم و آشنا ساختن کلیه مدیرانِ سازمان های گوناگون کشور با مفهوم  اَبَررهبری، می توان امیدوار بود كه؛ از مرحله فروش ذخایر زیرزمینی تمام شدنی عبور کنیم و همانند كشورهای پیشرفته جهان، به مرحله فکر فروشی  برسیم.  در این صورت، بهره وری شغلی کارکنان، بهره وری سازمان ها و در نتیجه بهره وری ملی کشور ما نیز همانند کشورهایی نظیر کره جنوبی، ژاپن، آلمان و ... تا حد بهینه، افزایش خواهد یافت؛ از دیدگاه جهانیان ملت ایران مردمی آرمانگرا، پیشرفته و آبرومند، شناخته خواهد شد و نیز مردم ایران فرصتهای طلایی را كه در زمان حال برای تحقق بخشیدن به چنین آرمان هایی در اختیار دارند، از دست نخواهند داد.

         تا کنون از محمود ساعتچی بیش از 137 مقاله علمی روانشناختی، جامعه شناختی، پژوهشی، انتقادی و ... در فصلنامه ها، ماهنامه ها، مجلات هفتگی و روزنامه ها به چاپ رسیده و 33  عنوان کتاب درسی دانشگاهی را تالیف، ترجمه و اقتباس، ترجمه و تلخیص نموده و همچنین 2 کتاب دیگر را تحت عناوین،  فرهنگ روانشناسی و زمینه های وابسته و روانشناسی کسب و کار، آماده چاپ نموده است. فهرست نمونه ها یا  بخش هایی از فعالیت های تحصیلی، پژوهشی، انتشاراتی، مشاوره ای و ... وی، در زیر ارایه گردیده است.

 

سوابق تحصیلات دانشگاهی:

لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تهران در سال 1344.

لیسانس نظامی از دانشكده پیاده نظام ارتش ( شیراز) در سال 1345.

فوق لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تهران در سال 1347.

دكترای تخصصی روانشناسی صنعتی( Ph.D.) از دانشگاه اله آباد(Allahabad  University  ) هندوستان در سال 1353.

طی دوره تخصصی راهبردها، فنون و روشهای عملی كاربرد روانشناسی در برگزاری دوره های آموزش مدیریت ویژۀ اَبر مدیران دركالج هِنلی ( Henly) به مدت یک ماه درانگلستان( لندن ) در سال 1357.

 

سوابق خدمات دانشگاهی و غیر دانشگاهی:

آمارگر و رئیس منطقه آمار، اداره آمار، سال  1341 ( به مدت 3 ماه ).

محقق اجتماعی، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، سال 1344 ( به مدت 3 ماه).

افسر تستینگ (ستوان دوم )، مركزتستینگ نیروی هوایی (در دوران خدمت نظام وظیفه).

محقق و كارشناس اداره كل آزمایش و انتخاب سازمان امور اداری و استخدامی كشور (1346  تا 1353).

مدرس موظف و دانشجوی دوره دكترای روانشناسی ، دانشگاه اله آباد  هندوستان  ( 1351 تا1353).

مدرس مدرسه عالی ادبیات و زبانهای خارجی و معاون قسمت آزمون سازی سازمان امور اداری و استخدامی كشور (1350تا 1353).        

عضو هیأت علمی  و رئیس قسمت انتشارات و ترجمه، مركز آموزش مدیریت دولتی ( 1353 تا  1354).

عضو هیأت علمی و مدیر امور مطالعات و پژوهش مركز آموزش مدیریت دولتی، ( 1354تا 1355.

عضو هیأت علمی  و سرپرست گروه مربیان آموزشی (كارشناسی ارشد )، مركز آموزش مدیریت دولتی، سال 1357 به مدت 9 ماه.

عضو هیأت علمی  و سرپرست موقت  مركز آموزش مدیریت دولتی، ( 1358 تا 1360).

مؤسس، مشاور و رواندرمانگر دفتر مشاوره روانشناسی، ( 1359 تا 1382).

عضو هیأت علمی مجتمع دانشگاهی علوم ادرای و بازرگانی،‌ ( 1363 تا 1364).

عضو هیأت علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی و مشاور جهاد خودكفائی نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران( 1369 تا 1370 مأموریت).

عضو هیأت علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی  و مشاور معاونت امور دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، (1370 تا 1371 مأموریت).

عضو هیأت علمی  گروه روانشناسی بالینی، دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی (1365 تا 1378).

عضو منتخب استادان و دبیر كمیته ارتقای دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی (1367 تا  1377).

عضو منتخب استادان و دبیر كمیته ارتقای دانشكده حسابداری و مدیریت  دانشگاه علامه طباطبایی (1378 تا 1382).

عضو هیأت علمی گروه مدیریت دولتی، دانشكده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی (1378 تا مهرماه 1383).

عضو گروه دولت، سخنران و معاون كمیسیون اشتغال: راهكارها و مسائل مربوط  در دومین همایش ملی كار ( اردیبهشت ماه 1380).

عضو گروه دولت، سخنران و معاون كمیسیون  اشتغال: راهكارها و مسائل مربوط در سومین همایش ملی كار ‌(اردیبهشت ماه 1381).

عضو گروه روانشناسی كار در مؤسسه كار و تأمین اجتماعی (وابسته به وزارت كار وامور اجتماعی از 1378 تا  1382).

رئیس گروه علمی روانشناسی كار در مؤسسه كار و تامین اجتماعی (وابسته به وزارت كار وامور اجتماعی از 1381 تا 1382).

رئیس مؤسسه پژوهشی علوم انسانی پارس  ( از 1383 تا كنون ).

رئیس مؤسسه روانشناسی بهره وری ( از 1383 تا كنون ).

رئیس مركز خدمات مشاوره ای سلامت ذهن ( از 1382 تا كنون ).

كارشناس برنامه های موفقیت تحصیلی و ... در رادیو سلامت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ( هر روز هفته به مدت 6 ماه ).

 

كتاب ها:

الف: كتاب هايي كه فقط در كتابخانة ملي، كتابخانة دانشگاه ها، كتابخانة سازمان ها و بعضي از كتابخانه هاي شخصي، موجود است :         

(1) ساعتچی، محمود (1347)، مصاحبة استخدامی، انتشارات دهخدا، چاپ اول.

(2) ساعتچی، محمود (1356)، اصول و فنون اجرای مصاحبه:  استخدامی، ارزشيابی و مشاوره ای، انتشارات اميرکبير، چاپ اول.

(3)ساعتچی، محمود(1357)، مقالاتی چند در زمينة روانشناسی کار، امور استخدامی، مديريت، سازمانیو ...، كتابخانة فروردين، چاپ اول.

(4)ساعتچی، محمود(1370)،روانشناسی در کار، سازمان و مديريت، مرکز آموزش مديريت دولتی، چاپ دوم.

 (5)ساعتچی، محمود(1375)،اصولروانشناسی و کاربرد آن: خلاصۀ متون درسی، انتشارات بنيان، چاپ اول.

(6)ساعتچی، محمود (1377 )، سرپرستان جبهة مقدم:  از ديدگاه روانشناسی کار و بهره وری،  مؤسسة کار و تأمين اجتماعي، چاپ اول (فروردين).

(7) ساعتچی، محمود  (1378)،روانشناسی کاربردی  برای  مديران: درخانه، مدرسه و سازمان، مؤسسه  نشرويرايش، ويراست دوم، چاپ پنجم.

(8) ساعتچی، محمود ( 1379)، روانشناسی کار: کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت، ویراست اول، چاپ اول (تابستان).

(9) ساعتچی، محمود ) a1385)، روانشناسی کاربردیبرای مديران: درخانه، مدرسه، سازمان و جامعه، مؤسسة نشر ويرايش، ويراست سوم، چاپ هشتم  (بهار).

(10) ساعتچی، محمود (b1385(، مشاوره  و رواندرمانی:  نظريه ها و  راهبرد ها، مؤسسه نشر ويرايش، چاپ سوم (بهار).

(11) ساعتچی، محمود(1386)، روانشناسی بهره وری: ابعاد کاربردی  روانشناسی کار، صنعتی و سازماني، مؤسسة نشرويرايش، ويراست دوم، چاپ ششم ( بهار).

(12) اسميت، ای. و ديگران (1390)، زمينة روانشناسی اتکينسون و هيلگارد، ترجمه و تلخيصِ محمود ساعتچی و همکاران،انتشارات گَپ،چاپ 4(اسفند).

 

ب :  كتاب هايي كه در بازار كتاب های درسی دانشگاهی، موجود است:

(13) ساعتچی، محمود (1377)،نظريه پردازان و نظريه ها در روانشناسی،انتشارات سخن، چاپ اول  (تابستان).

(14) ساعتچی، محمود ( a1387)، روانشناسی  و کاربردهای آن:متون درسی به  زبان  انگليسی، نشر جنگل، چاپ اول ( تابستان ).

(15) ساعتچي، محمود (b1387)، دانستني هاي روانشناسي: پرسش ها و پاسخ ها، نشر علم، چاپ اول (پاييز).

 Neil R. Carlson,(2008), Psychology and it’s Application, Adapted & Briefed by(16)Mahmood Saatchi(2008), Jungle Publications.                                                                               

 (17) مان، نرمان ل . ( a1388)، اصول روانشناسی: اصول سازگاریآدمی، ترجمه و اقتباس محمود ساعتچی، انتشارات اميركبير، جلد اول، چاپ شانزدهم.

(18) مان، نرمان ل. (b1388)، اصول روانشناسی: اصول سازگاری آدمی، ترجمه و اقتباس محمود ساعتچی، انتشارات اميركبير، جلد دوم،چاپ پانزدهم.

(19)ساعتچي، محمود (c1388)، اصول  و فنون  اجرای  مصاحبه؛ استخدامی،  ارزشيابی  و  بالينی، مؤسسة انتشارات اميركبير، ويراست دوم،چاپ چهارم.

(20)ساعتچی، محمود (d1388)، نظريه پردازان  و نظريه ها در روانشناسی  و  مديريت،  نشر جنگل، چاپ اول.

(21) ساعتچی، محمود)1389)، چگونه  مصاحبه کنيم، چگونه  مصاحبه  شويم؟،  مؤسسۀ نشر ويرايش، چاپ دوم (پاييز).

 (22) ساعتچی، محمود (1391)، پرسش ها و پاسخ ها در روانشناسی، انتشارات معین، چاپ اول.

(23) ساعتچي، محمود (1393)، روانشناسي بهره وري راهبردی:آسیب شناسی و مدیریت راهبردی موانع انسانی بهره وری شغلی و سازمانی،

         مؤسسة  نشرويرايش، ویراست سوم، چاپ هشتم، (بهار).

 (24) ساعتچی، محمود (1393)، بهداشت  روانی در محيط  کار: با تأكيد بر فشار رواني و فرسودگي شغلي، مؤسسه نشرويرايش،چاپ پنجم (تابستان).

(25) ساعتچي، محمود و ديگران (1393)، آزمون هاي روانشناختي، مؤسسة نشر ویرایش،چاپ چهارم (تابستان).

(26) ساعتچي، محمود(1393)، روانشناسیکار: کاربرد روانشناسی درکار، سازمان  و مديريت، مؤسسة نشر ويرايش، ويراست سوم، چاپ 25 (پاییز).

(27) ساعتچی، محمود (1393)،  نظريه های  مشاوره  و  رواندرمانی، مؤسسه  نشر ويرايش،  چاپ پنجم، (پاییز).

 (28) ساعتچي، محمود(1393)، روانشناسي مديريت، مؤسسة نشر ويرايش ، چاپ چهارم (پاییز).

(29) ساعتچي، محمود  (1393)، مبانی رفتارِ سازمانی، رفتار و بهره وری سازمانی با نگرشی بومی، مؤسسة نشر ويرايش، چاپ اول (پائیز).

(30) ساعتچي، محمود و ديگران (1393)،واژه نامة روانشناسيو زمينه هاي وابسته،  نشر جنگل ، چاپ دوم.

 

 (31) هوکسِما، نولِن و ديگران (1393)، زمينةروانشناسیِ اتکينسون و هيلگارد، ترجمه و تلخيصِ محمود ساعتچی و همکاران، انتشارات گَپ، ویراستِ

           دوم، چاپ هفتم.

(32) ساعتچي، محمود (1393)، فرهنگ روانشناسي، انتشارات مُعین، چاپ اول.         

 (33) ساعتچی، محمود (1393)، روانشناسی صنعتی و سازمانی،مؤسسة نشرويرايش، چاپ ششم (زمستان).

(34)آندرو ج. دوبرین (1394)، روانشناسی کاربردی:اثربخشی فردی و سازمانی،ترجمه و اقتباس محمود ساعتچی و دیگران، مؤسسة آموزش عالیآزاد ماهان، زیر چاپ.

ج :آثاری که به وسیلۀ دیگران ترجمه یا اقتباس شده، ولی مقدمه یا پیشگفتارآن به وسیلۀ محمود ساعتچی، به نگارش درآمده است:

(35) ایسو آهولا و براد هتفیلد (1372)، روانشناسی ورزش: با رویکرد روانی و اجتماعی، ترجمۀ رضا فلاحی و محسن حاجیلو،انتشاراتسازمان تربیت بدنی، معاونت امور فرهنگی و آموزشی دفتر تحقیقات و آموزش، چاپ اول.

(36) وین دایر(1386)، سر رشتۀ زندگی را بدست بگیرید:"خودسازی"، ترجمۀ مسعود خُلدی، انتشارات بوعلی، چاپ یازدهم،

(36)نقره کوب مقدم،حبیب اله و جایدری، آزیتا(1376)، کاربرد روانشناسی در دندانپزشکی، انتشارات جزیل.

 

نمونه هایی از 138مقاله های به چاپ رسیده:

استخدام، مصاحبه و چند نكته، روزنامه كیهان، سال  1347، 28 تیرماه.

چرا مردم كمك نمی كنند، روزنامه كیهان، سال   1347، 26 آذرماه.

امتحان، استخدام وبعد، روزنامه كیهان،  سال   1347، 14 دیماه.

آگاهی به حركات طبیعی جمعیت و نقش آن در پیشرفت، روزنامهكیهان، سال  1347، 17 دی ماه.

چرا تخصص ها با مشاغل رابطه ای ندارد؟، روزنامه كیهان، سال  1347، دی ماه

مالیات پزشكان و تصمیمی مكمل آن، روزنامه كیهان، سال 1347، 2 بهمن ماه.

تنها معرفی مقاطعه كار متخلف كافی نیست، روزنامه كیهان، سال 1347،  5 بهمن ماه.

فیلم فارسی و تماشاگران آن، روزنامه كیهان، سال 1347، 6 بهمن ماه.

قوانین لغو نشده مغایر قانون جدید خانواده است، روزنامه كیهان، سال 1347، 10 بهمن ماه.

اول باطوم بعد تماشا، روزنامه كیهان، سال  1347، 12 اسفند ماه.

تنها متهم كردن جوانان مشكلی راحل نمی كند، روزنامه كیهان، سال 1347، 12  اسفند ماه.

زبان وادبیات فارسی دچار آشفتگی شده است، روزنامه كیهان، سال 1347، 17 اسفند ماه.

مالیات حقوق وكارمند دولت، روزنامه كیهان، سال1347، 17 اسفند ماه.

نسل دیروز وامروز در برابر مشكلات اداری كشور، روزنامهكیهان، سال 1347، 24 اسفند ماه.

یك خبر برای رفع بی خبری، روزنامه‌ كیهان، سال 1348، 12 فروردین ماه.

تنها مجازات قانونی متقلبین مواد غذائی دردی را دوا نمی كند، روزنا مه كیهان، سال 1348، 21   فروردین ماه.

اگر مسؤلین شهر احساس مسؤلیت می كردند،  روزنامه كیهان، سال 1348، 27 فروردین ماه.

فیلم فارسی ومسئله اصالت و پیام آوری، روزنامه‌ كیهان، سال 1348، 9  تیرماه.

لیاقت مطرح است نه زن یا مرد بودن،‌ روزنامه كیهان، سال 1348، 15  تیرماه.

به مردان فردا درس امروز را نیاموزید، روزنامه كیهان، سال 1348، 27 مرداد ماه.

سیاحان و سازمانی كه آنها را جلب می كند، روزنامه كیهان، سال 1348،‌ شهریور ماه.

افزایش جریمه های رانندگی و نظر یك استاد، روزنامه كیهان، سال 1348، مهرماه.

قانون عرضه و تقاضا و اجاره خانه، روزنامه كیهان، سال 1348، آبان ماه.

تدریس اجباری و سرنوشت دانش آموزان، روزنامه كیهان، سال 1348، 15 آذرماه.

چگونه می توان در اولین برخورد با دیگران، برآنها اثر مطلوبی گذاشت؟، مجله فنون اداری، سال1348، شماره 23، مهروآبان ماه.

روانشناسی در خدمت مدیریت، مجله فنون اداری، سال 1348، شماره 25 ، آذر و دی ماه.

روانشناسی در خدمت مدیریت: مصاحبه استخدامی ( قسمت اول )، مجله فنون اداری، سال 1348، شماره 26 ، فروردین و اردیبهشت.

اتخاذ تصمیم و نقض آن، مجله وحید (هفته نامه)، سال 1348، شماره 9، خرداد ماه.

روانشناسی در خدمت مدیریت: مصاحبه استخدامی ( قسمت دوم )،  مجله‌ فنون اداری، سال 1348، شماره 27، خرداد وتیرماه.

پیری، دوره كمال ونگرانی؛ در سنین پیری، چگونه زندگی كنیم؟ مجله‌ وحید (هفته نامه)، سال 1348،  شماره 10 ، تیر ماه.

برای این كلاهبرداری ها چه فكری كرده اید؟ مجله وحید (هفته نامه)، سال 1348، شماره 13، تیر ماه.

چگونه در جمع صحبت كنیم؟ مجله وحید (هفته نامه)، سال  1348، شماره 14، مرداد ماه.

چگونه تصمیم بگیریم؟ مجله وحید (هفته نامه)، سال 1348، شماره 15، مرداد ماه.

چگونه بر خود مسلط شویم؟‌ مجله وحید (هفته نامه)، سال 1348، شماره 16، مرداد ماه.

آیا به خود اعتماد دارید؟‌ مجله وحید (هفته نامه)، سال 1348 ، شماره 18، مرداد ماه.

فیلم فارسی ومسئله اصالت و پیام آوری، روزنامه‌ كیهان، سال 1348، 9 تیرماه.

قهر اداری وارباب رجوع، مجله وحید (هفته نامه)، سال 1348، شماره 19، شهریور ماه.

چگونه می توان شانس موفقیت خود را در امتحانات بالا برد؟  مجله وحید (هفته نامه) ، سال 1348، شماره 20، شهریور ماه.

آیا برای خود برنامه ‌روزانه صحیحی تنظیم كرده اید؟ مجله وحید (هفته نامه)،  سال  1348،  شماره 21، شهریور ماه.

چگونه عادات مثبت را در خود به وجود  آوریم؟ مجله وحید (هفته نامه)، سال 1348، شماره 22، شهریور ماه.

احضار ارواح و مشكلات ما، مجله وحید (هفته نامه)، سال 1348، شماره 23، مهرماه ( بخش اول ).

چگونه می توان از نا شكیبا ئی و بد خُلقی گریخت؟ مجله وحید (هفته نامه)، سال 1348،  شماره 24 ، مهر ماه ( بخش دوم).

هوش و تأ ثیر تربیت برآن،‌ مجله وحید (هفته نامه)، سال 1348، شماره 25،  مهر ماه.

هوش و تأ ثیر تربیت بر آن، مجله وحید (هفته نامه) ، سال 1348، شماره 26،  مهر ماه.

اصول و فنون راهنمائی در ایران (معرفی كتاب)، مجله وحید (هفته نامه) ،سال 1348،  شماره 27،  مهرماه.

روانشناسی در خدمت مدیریت: آیا میل به انجام كارها در افراد  ارثی است ؟‌، مجله فنون اداری، سال 1348، شماره 29، مهر و آبان.

كشورهای در حال توسعه در30 سال آینده، مجله وحید (هفته نامه)، سال 1348،  شماره 28، آبان ماه.

مدیران و نما یشگاه كتاب، مجله وحید (هفته نامه)، سال 1348، شماره 29، آبان ماه.

نیكوكاران وآنها كه تظا هر میكنند ، مجله وحید (هفته نامه)، سال 1348،  شماره 30، آذرماه.

انسان گرسنه: سفره فقیر تهی … اما بستر بینوا بارور است…، مجله  وحید (هفته نامه)، سال 1348، شماره 31 آذر ماه.

روانشنا سی تجربی (معرفی كتاب)‌، مجله وحید (هفته نامه)، سال 1348، شماره 32، آذر ماه.

آنسوی چهره ها  (معرفی كتاب)، مجله وحید (هفته نامه)، سال 1348، شماره ،33  آذر ماه.

روانشناسی بالینی  (معرفی كتاب)، مجله وحید (هفته نامه)، سال 1348،  شماره  34، دی  ماه.

تاریخ  روانشنا سی: مقدمه، مجله وحید (ماهانه)، سال 1348،  شماره 1، دی ماه.

روانشنا سی در خدمت مدیریت: چگونه می توان كارمندان را از نظر لیا قت رتبه بندی كرد؟ مجله فنون اداری، سال  1348، شماره 31 بهمن و اسفند ماه.

آغاز روانشنا سی درفلسفه: فلسفه تجربی اوایل قرن نوزد هم در انگلستان  مجله وحید (ماهانه)، سال 1348، شـما ره 3، (بخش 1).

آغاز روانشنا سی در فلسفه: فلسفه تجربی در انگلسـتان در اوایل قرن نوزد هم، مجله وحید (ماهانه)، سال  1349، شماره  4، (بخش2).

روانشنا سی در خدمت مدیریت: مشاوره و راهنمایی كارمندان به منظوررتبه بندی آنها از نظر لیا قت و شا یستگی، مجله فنون  اداری ،سال 1349، شماره 32، فروردین واردیبهشت ماه.

تهیه و استاندارد كردن آزمون رفتار سرپرستی و مقایسه رفتار سرپرستی در ایران وهند، مجله روانشناسی، سال 1349، شماره های  14 و  15، آذرماه.

آغاز روانشنا سی در فلسفه: روانشنا سی فلسفی در اوایل قرن نوزدهم، ژرژ هربات، مجله وحید (ماهانه)، سال 1349، شماره 5، اردیبهشت ماه.

آغاز روانشنا سی در فلسفه:‌ روانشناسی فلسفی  قرن نوزدهم درآلمان، هرمن لوتز، مجله وحید (ماهانه)، سال 1349، شماره 6،  خردادماه.

ارزشیابی خصوصیات وصفات در مصاحبه، مجله مدیریت امروز، سال 1353،  شماره 17، تابستان.

مصاحبه گروهی و نحوه اجرای آن، مجله مدیریت امروز، سال1353،  شماره 18،  پا ئیز.

روانشناسی، آزمونهای استخدامی و مسئولان امور استخدامی، مجله  مدیریت امروز، سال 1353،  شماره 19، زمستان.

مشاور كاركنان وخصوصیات و وظایف او، مجله مدیریت امروز، سال 1354،  شماره  20، بهار.

مصاحبه ارزشیابی: انواع و فنون اجرای آن،  مجله مدیریت امروز، سال 1354، (قسمت اول) ، شماره 21، تابستان.

مصاحبه ارزشیابی: انواع و فنون اجرای آن،  مجله مدیریت امروز، سال 1354، (قسمت دوم)، شماره 21، پائیز.

پژوهشی در زمینه رفتار سرپرستی در ایران و هند، مجله مدیریت امروز ، سال  1354،  شماره 22، زمستان.

انگیزه،‌ ناكامی و كارآئی كاركنان، مجله مدیریت امروز، سال  1355، شماره 24، بهار.

یادگیری، آموزش بزرگسالان و مسئول بهبود منابع انسانی، مجله مدیریت امروز، سال  1355، شماره 25، تابستان.

تجزیه و تحلیل شغل و استفاده از نتایج آن در امور استخدامی، مجله مدیریت امروز، سال  1355، شماره 26 ، پائیز.

اثر عوامل موقعیتی در رهبری موفقیت آمیز، مجله مدیریت امروز، سال  1355، شماره 27 ، پائیز.

تئوری و روشهای انتخاب و استخدام كاركنان (قسمت اول)، مجله مدیریت امروز، سال  1355، شماره 28، زمستان.

تئوری و روشهای انتخاب و استخدام كاركنان (قسمت دوم)، مجله مدیریت امروز، سال 1356، شماره 29، بهار.

تئوری كسب انگیزه و ایجاد تغییر مطلوب در شخصیت، مجله مدیریت امروز، سال  1356، شماره 30، تابستان.

اثر سازمان بر فرد، مجله مدیریت امروز، سال 1356، شماره 32، زمستان.

شبكه های ارتباطی و رفتار سازمانی، مجله مدیریت امروز، سال 1357، شماره 33، بهار.

الزامات تحقیق در مدیریت، مجله پژوهشكده، سال1357، شماره 2،  تابستان.

الگوهای موثر سرپرستی وانتخاب وآموزش سرپرستان، مجله پژوهشكده، سال 1357، شماره 4، پائیز.

سوء رفتار با كودكان، نشریه‌ روانشناسی، مركز روانپزشكی رازی، سال  1366، شماره 15.

مدیران و پدیده ترور شخصیت در سازمان، ماهنامه تدبیر، سال 1370 ، شماره 16، مهرماه.

آیا مدیران هم می توانند احساس خوشبختی كنند،  ماهنامه تدبیر، سال  1370، شماره 18، آذرماه.

مدیر بیمار ـ كارمند سالم، كارمند بیمار ـ مدیرسالم، ماهنامه تدبیر، سال  1370، شماره 19، دی ماه. 

سازمان و پریشانی روانی، ماهنامه تدبیر، سال  1370، شماره 20 ، بهمن ماه.

نگرش كاركنان درباره عوامل مؤثر در رضایت شغلی وترك خدمت، مجموعه مقالات، سال 1370، دانشكده حسابداری ومدیریت دانشگاه علامهطباطبا یی، دورۀ اول، شماره 4، زمستان.

انواع بیماریهای روانی، ماهنامه تدبیر، سازمان مدیریت صنعتی، سال  1371، شماره 21، اردیبهشت ماه.

سلامت روانی، گنجینه ناشناخته سازمان، ماهنامه تدبیر، سازمان مدیریت  صنعتی ،سال  1371، شماره 22، خرداد ماه.

نگرش كاركنان وشیوه های تغییر آن در سازمان، ماهنامه تدبیر، سازمان مدیریت صنعتی، سال  1371 ، شماره 26، مهرماه.

مدیران و پذیرش اندیشه و پیشنهادهای دیگران، ماهنامه تدبیر، سازمان مدیریت صنعتی، سال 1371،  شماره 30، بهمن ماه.

مدیران وآفتی به نام شایعه، ماهنامه تدبیر، سال  1372، شماره 12، خرداد ماه.

مدیران و دگرگونیها، آموزش و توسعه، ماهنامه تدبیر، سازمان مدیریت صنعتی، سال 1372، شماره 40 ، بهمن ماه.

بهداشت روانی در محیط های كارگری، ماهنامهزمینه، سازمان اقتصادی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سال  1372، شماره 22.

سبب شناسی رفتار مدیران و كاركنان تحت نظارت آنان از دیدگاه نظریه اِسناد، فصلنامه مدیریت دولتی، سال 1372، شماره 21.

طرح مسائل آموزش مدیریت در ایران از دیدگاه روانشناسی كار، فصلنامه مدیریت و توسعه، سال  1378، مؤسسه تحقیقات وآموزش مدیریت (دوره اول)،  شماره 20، پائیز.

عوامل مؤثر بر بهره وری ملی از دیدگاه روانشناسی كار و بهره وری، ماهنامهپیام ارتباطات، سال 1378، وزارت پست و تلگراف وتلفن (سال سوم)، شماره 5، مرداد و شهریور ماه.

مدل نظامدار جذب، آموزش، ارزشیابی و به كارگیری اثربخش نیروی  انسانی شاغل در دانشگاههای كشور، فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه  علامه طباطبایی، دوره اول، سال 1378، شماره پنجم.

سرپرستان جبهه مقدم از دیدگاه روانشناسی كار و بهره وری، ماهنامه كار و جامعه، سال  1380 (قسمت اول)، شماره 39، تیرماه.

سرپرستان جبهه مقدم از دیدگاه روانشناسی كار و بهره وری، ماهنامه كار و جامعه، سال 1380 (قسمت دوم)، مردادماه.

بیكاران را به خلاقیت و نوآوری ترغیب كنیم،‌ هفته نامه‌بازار كار، سال 1380، 5  خرداد ماه.

بررسی عوامل و موانع انسانی بهره وری از دیدگاه مدیران سازمانهای مشمول قانون تأمین اجتماعی، مجله علمی و پژوهشی مطالعات مدیریت، سال 1381، شماره  37  و 38.

علل عدم تحقق برنامه سوم توسعه و برنامه های اشتغال،‌ هفته نامه بازار كار، سال 1381، 18 خردادماه.

رفتار مصرف كننده و تبلیغات، فصلنامه پژوهش و سنجش (ویژه تبلیغات بازرگانی و رسانه)، سال 1381، شماره 29، بهار.

i.       Sinha,Durganand. & Saatchi,Mahmood (1974) , A comparative study  of supervisory orientation among Indian & Iranian supervisors, Indian Journal of Psychology, Vol. 52, pp. 228-239.                                                

 

 عناوین دروس تدریس شده در دوره های كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترای دو رشته روانشناسی و مدیریت (از سال 1348 تا كنون):

       الف: در دورۀ كارشناسی؛ بررسی مقدماتی نظریه های رواندرمانی، آسیب شناسی روانی روانشناسی مرضی، بهداشت روانی،  سمینار مسائلِ روانشناسی بالینی در ایران و جهان، روانشناسی عمومی، پژوهشهای  عملی/ انفرادی در روانشناسی، روانشناسی مدیریت، پژوهشهای عملی/انفرادی در روانشناسی بالینی، نگرش و تغییر آن، كـاربردِ مـقـدماتـی روش  های درمان، روانشناسی كـار، روانشناسی پویایی گروه، سمینارِ روانشناسی یادگیری و آموزش بزرگسالان، كاربرد روانشناسی در مدیریت بیمارستانی، روانشناسی صنعتی، روش تدریس، روانشناسی نظامی، روانشناسی كاركنان، روانشناسی سازمانی، فنون میزان كردن آزمون های روانی، مبانی و مفاهیم بزرگسال آموزی، اصول و فنون اجرای مصاحبه، مبانی روانشناسی جهانگردی و... .

 

ب: در دورۀ كارشناسی ارشد، دانشوری و دکتری؛ اصولِ روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی پیشرفته متونِ روانشناسی بالینی به زبان انگلیسی، رفتار سازمانی پیشرفته، متون روانشناسی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، رفتار و روابط انسانی در سازمان ها، بررسـی روابـط فرد و سـازمان، مـدیریت تـحول یا توسعهسازمان، روابط انسانی در مدیریت،  روانشناسی آموزش، فنون انتخاب و استخدام، روانشناسی بهره وری، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، تحلیل رفتار در سازمان های اداری و... .

 

دانشگاه ها و مراكزِ آموزشی محلِ تدریس:

تهران:  مدرسه عالی ادبیات و زبانهای خارجی، آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی، مدرسه عالی آمار، مدرسه عالی پارس، دانشكده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، مدرسه عالی شمیران، دانشكده بهداشت دانشگاه تهران، گروه روانشناسی و علوم رفتاری دانشگاه تهران، گروه روانشناسی و علوم رفتاری دانشگاه تهران، دانشكده حقوق دانشگاه تهران، دانشكده روانشناسی مدرسه عالی دختران، مركز آموزش مدیریت دولتی، مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، سازمان مدیریت صنعتی، دانشكده پرستاری دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، دانشكده پرستاری دانشگاه علوم پزشكی ایران، انستیتو روانپزشكی تهران، دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی ایران، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشكده دندانپزشكی دانشگاه آزاد اسلامی، مركزآموزش و پژوهش صنایع ملی، مركز آموزش و پژوهش صنعتی ایران، گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه صنعتی مالك اشتر، مؤسسۀ آموزش عالی آزاد ماهان( در دورۀ دکترا).

اصفهان : گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان و گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی.

لاهیجان: مدرسه عالی مدیریت گیلان.

رودهن: دانشگاه آزاد اسلامی (گروه روانشناسی).

كرج: گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسه آموزش و مطالعات مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو).

ارومیه: مركز آموزش مدیریت دولتی.

نَراق: مركز آموزش مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی.

ارسنجان:  دانشگاه آزاد اسلامی (گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی).

مرودشت: دانشگاه آزاد اسلامی (گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی).

 

تحقیقات:

مجری طرح تحقیقاتی با عنوان؛ بررسی عوامل و موانع انسانی بهره وری در سازمانهای مشمول قانون تأمین اجتماعی (ازدیدگاه   مدیران). سرمایه این طرح به وسیله مؤسسه كار و تأمین اجتماعی تأمین گردیده  و گزارش نهایی آن نیز در مهرماه سال 1378،  به  چاپ رسیده است.

مجری طرح تحقیقاتی با عنوان؛ بررسی همه گیری شناسی پریشانیهای روانی و اختلالهای رفتاری در تهران. سرمایه این طرح به  وسیله نهاد ریاست جمهوری (شورای  پژوهشهای علمی كشور)  تأمین شده و ناظر طرح نیز دانشگاه علامه طباطبائی بوده است و گزارش نهایی این تحقیق در فروردین ماه سال 1380 به چاپ رسیده است.

اقتباس آزمون هوش كلامی (بر اساس آزمون هوش كلامی  آیزنك)به زبان فارسی در ایران (این فعالیت پژوهشی ادامه دارد).

اقتباس و طراحی آزمون هوش غیر كلامی (بر اساس آزمون هوش غیر كلامی آیزنك) در ایران (این فعالیت پژوهشی ادامه دارد).

تهیه و میزان كردن مقیاس ارزیابی عملكرد آموزش دهنده (این فعالیت پژوهشی ادامه دارد).

تهیه ومیزان كردن آزمون رفتار سرپرستی به زبان انگلیسی (از این آزمون در صنایع هند استفاده می شود).

همكاری در تهیه طرحِ تحقیقاتی تحت عنوان: علل و عوامل مؤثر درافزایش بهره دهی صنایع ایران و همچنین  تهیه آزمون رضایت  شغلی (سازمان مدیریت صنعتی).

همكاری در طراحی و اجرای پروژه تحقیقاتی طلوع، جهاد خود كفایی نیروی هوایی (در دوران جنگ ایران و عراق).

طراحی و اجرای طرح تحقیقاتی نگرش كاركنان شركت لوازم پزشكی.

طراحی و اجرای طرح تحقیقاتی مشكلات انسانی كار از دیدگاه مدیران ایران خودرو.

مجری طرح تحقیقاتی با عنوان؛ عوامل درون سازمانی مرتبط با فرسودگی شغلی در بین كارگران نساجی در تهران، این طرح  تحقیقاتی در كارخانجات پارچه بافی ممتاز واقع در جنوب تهران انجام گرفته و سرمایه آن  به وسیله مؤسسه كار و تأمین اجتماعی تأمین  شده و تاریخ اعلام نتایج آن نیز سال 1381 می باشد.

مجری طرح بررسی همه گیری شناسی اختلال فرسودگی شغلی در بین كاركنان شركت ملی صنایع پتروشیمی و تعیین عوامل درون سازمانی موثر بر آن در این شركت ، سرمایه این طرح به وسیله شركت ملی صنایع پتروشیمی تأمین شده و در بهار سال 1383 به اتمام رسیده است.

 

مشاركت در تحقیقات:

ناظر طرح تحقیقاتی تحت عنوان؛ تاریخچه آموزش، پژوهش، كاربرد و دستاوردهای روانشناسی صنعتی و سازمانی در ایران، پژوهشگر: دكتر رضا كرمی نوری، بودجه این طرح تحقیقاتی به وسیله مؤسسه كار و تأمین اجتماعی و در سال  1379 به چاپ رسیده است.

 

تشكیل كارگاههای آموزشی و همایش ها:

در طی سالهای 1353 تا کنون، محمود ساعتچی توانسته است بیش از2480 همایش (كارگاههای آموزشی یك تا سه روزه) را برای كاركنان و به ویژه مدیران سطوح سه گانه عالی، میانی و پایه سازمانهای گوناگونِ دولتی (وزارتخانه ها،  ارتش و نیروهای  انتظامی، بیمارستانها، شهرداریها، بانكها، دانشگاهها، سازمان صدا و سیما، متروی تهران و …) و بخشهای خصوصی (سازمانهای تولیدی، خدماتی، آموزشی، پژوهشی و ...)  در تهران و كلیه شهرستانهای ایران، برگزار كند. زمینه ها وموضوعات این  همایش ها مباحث گوناگون سه زمینه علمی زیر بوده است:

مباحث مرتبط با روانشناسی بهره وری:

(1) نظریه چند عاملی بهره وری: عوامل و موانع انسانی بهره وری در سازمانها، (2) بهره وری بهینه شغلی و سازمانی، (3) هدایت و اثرگذاری، (4) ارزیابی جامعِ عملكردِ شغلی كاركنان، (5) آموزش و توسعه مهارتهای شغلی كاركنان،‌ (6) انتخابِ علمی كاركنان، (7) مشوقهای مالی و ارزشیابی مشاغل، (8)‌ تجزیه و تحلیل مشاغلِ سازمان، (8) بهداشتِ روانی در محیط كار، (10) فرهنگ و جَوِ سازمانی، (11) سازمانها یا گروههایغیر رسمی، (12) خلاقیت و نوآوری در كار و سازمان، (13) سالم سازی شبكه های ارتباطی در سازمان، (14) تغییر و اصلاح نگرشها در سازمان، (15) انگیزش و رضایت شغلی، (16) كارپژوهی، ایمنی و سوانح درمحیط كار، (17) فساد اداری، (18) مدیریت زمان، ( 19) گروههای مُنسجم، (20) توسعه سازمان (مدیریت تحول سازمان ).

مباحث مرتبط با روانشناسی كار؛ كاربرد  روانشناسی در كار، سازمان  و مدیریت: (1) تاریخچه روانشناسی كار، (2) كاربردهای روانشناسی در محیط كار، (3) تفاوتهای فردی در كار، (4) روابط فرد و سازمان، (5) نظریه های رهبری اثربخش در سازمان، (6) آزمونهای استخدامی، (7) آموزش اثربخشِ مدیریت، (8) نظریه های یادگیری و آموزش كاركنان، (9) نگرشهای جدید در آموزش كاركنان، (10) ارزشیابی دوره های آموزشی، (11) نظریه های انگیزش شغلی، (12) انگیزش پیشرفت، (13) فعالیتهای گروهی در كار و بازرگانی، (14) جدول زمانی كار، ( 15) طراحی محیط كار، (16) مشاور كاركنان، (17) زنان و بهره وری سازمانی.

مباحث مرتبط با روانشناسی كاربردی برای مدیران در خانه،‌ مدرسه، سازمان و جامعه: (1) سبكهای رهبری در خانواده، (2) رهبری اثر بخش در مراكز آموزشی، (3) رهبری و مدیریتِ اثربخش در كلاس درس، (4)  آسیب شناسی رفتارِكاركنان در سازمان، (5 ) نشانه ها و طبقه بندی اختلالهای روانی، (6) ترورِ شخصیت در سازمان، (7) اعتیاد در سازمان، (8) شخصیتهای نابهنجار در سازمان، (9) ویژگیهای شخصیتهای سالم در سازمان، (10) مدیر در نقش مشاور، (11) چكیده نظریه ها و فنون مشاوره و رواندرمانی، (12) مدیران و تجدید حیات سازمان، (13) سبب شناسی ، ماهیت و آثار شایعه، ‌(14) آسیب شناسی رانندگی در شهرها.

 

عضویت ها:

·       عضو سابق انجمن روانشناسی هند.

·       عضو سابق كانون علوم اداری ایران

·       عضو سابق انجمن بین المللی روانشناسی كاربردی.

·       عضو سابق انجمن بین المللی روانشناسی كاربردی.

·       عضوافتخاری سابق كمیته اجرایی دفتر یونسكو در ایران به مناسبت سال جهانی كودك در سال 1357.

·       عضو سابق كانون روانشناسان شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.

·       عضو سابق مركز تحقیقات بهره وری (دانشكده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی).

·       عضو انجمن روانشناسی ایران، ( عضو هیات مدیره  1383-1385).

·       عضو سابق كمیته روانشناسی كار، مؤسسه كار و تأمین اجتماعی (وابسته به وزارت كار و تأمین اجتماعی).

·       عضو سابق شورای آموزش، مؤسسه كار و تأمین اجتماعی (وابسته به وزارت كار و تأمین اجتماعی).

·       عضو سابق هیأت تحریریه و مشاوران علمی فصلنامه مدیریت وتوسعه، مؤسسه تحقیقات وآموزش مدیریت (وابسته به وزارت نیرو).

·       عضو سابق هیأت تحریریه مجله علمی خلاقیت شناسی و كارآفرینی، دانشگاه صنعتی مالك اشتر از پائیز سال 1381.

·       عضوسابق شورای تحصیلات تكمیلی، دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، ازسال 1375 لغایت 1377.

·       عضو سابق منتخب اعضای هیأت علمی و مسئول كمیته ارتقاء دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی، از سال 1364 لغایت 1371.

·       عضو سابق منتخب اعضای هیأت علمی و مسئول  كمیته ارتقاء ،دانشكده حسابداری ومدیریت دانشگاه علامه طباطبائی از سال1380  تا 1383.

·       عضو سابق شورای بهداشت حرفه ای و مسئول كمیته روانشناسی شغلی، وزارت امور خارجه، ازتابستان سال 1380 تا پائیز سال 1381.

·       عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.

·       عضوکمیسیون تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.

·       عضو شورای ادوارِ هیأت مدیره انجمن روانشناسی ایران و... .

·       عضو شورای سیاست گذاری مؤسسۀ آموزش عالی آزاد ماهان و مدرس دوره های دکترای مدیریت کسب و کار(DBA).

 

مصاحبه ها:

·       روانشناسی در مدیریت، مجله زمینه، سال 1371، شماره  19، بهمن ماه.

·       بهداشت روانی در محیط های كارگری، مجله زمینه، سال 1372، شماره  22، اردیبهشت ماه.

·       آموزش و توسعه ملی، مجله فرهنگ و توسعه، سال 1372، شماره  8، مهر و آبان ماه.

·       ریشه های فقدان بهره وری در كار، ماهنامه پیام ایران خودرو، سال 1379، شماره 52،  بهمن ماه.

·       كار درمانی، سلامت روانی را به بیماران باز می گرداند، روزنامه‌ جام جم، سال 1379، شماره  262،  شنبه  27 اسفندماه و...  .

 

میزگردها:

·       تیم سازی و اهداف سازمان های نوین، ماهنامه پیام ایران خودرو، شماره 56، خرداد ماه 1380.

·       كاربرد پژوهش در مدیریت، ماهنامه تدبیر، شماره 11، اردیبهشت ماه 1370.

 

عناوین سخنرانی در كنگره ها و سمینارها در ایران:

الف : ایراد سخنرانی

·       فشار روانی ناشی از بیماری جسمی مُزمن و نقش خانواده درآن، سمینار ا سترس و بیماریهای روانی، مجموعه مقالاتِ اولین سمینار  استرس و بیماریهای روانی،  دانشكده روانشنا سی وعلوم تر بیتی (دانشگاه علامه طبا طبا ئی) ، از 29 تا 31 اردیبهشت ماه سال1370.

·       روانشناسی و مسائل انسانی در محیط كار،  دانشگاه پدافند ملی، پائیز سال 1356.

·       آشنایی با روانشناسی صنعتی، اولین سمینار انجمن روانشناسی ایران، انجمن روانشناسی ایران (در دانشگاه تهران)، 9 دی ماه سال 1355 (خلاصه این سخنرانی در  شماره های 14 و 15 مجله روانشناسی به چاپ رسیده است).

·       آموزش و یادگیری بزرگسالان، دانشگاه سپاهیان انقلاب (هشتپر طوالش)، زمستان سال 1356.

·         نگرش كاركنان درباره عوامل مؤثر در رضایت شغلی و ترك خدمت، سمینار بررسی مسا ئل اداری ایران (دانشگاه علامه طبا طبا ئی)، مجموعه مقالات سمینارمسائل اداری ایران،  هتل لاله تهران، سال 1369.

·       رهبری و مدیریت اثر بخش در كلاس درس،  سمینار مد یریت آموشی، مجموعه مقالات اولین سمینار مدیریت آموزشی، دانشكده  روانشناسی  و علوم تر بیتی، دانشگاه علامه طبا طبا ئی، سال 1370.

·         روشهای تشخیص و درمان بیماریهای روانی در بین فرهنگهای منزوی، سمینار راهنما یی و مشاوره، مجموعه مقالات اولین سمینار راهنمایی و مشاوره،‌ دانشكده روانشناسی و علوم تر بیتی، دانشگاه علامه طبا طبا ئی، سال 1372.

·       شایعه و آثار آن در جامعه،  خلاصه مقالات جنگ روانی،  پژوهشكده  علوم دفا عی استراتژیك  دانشكده امام حسین (ع)، 29 اردیبهشت ماه سال 1372.

·       نگرش كاركنان درباره‌ عوامل مؤثر در رضایت شغلی و ترك خدمت، مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل  اداری  ایران، سال 1372.

·       علل و عوامل شناخته شده برای فشار روانی تجربه شده توسط مدیران مشاغل در صنایع ایران، سومین سمپوزیوم سراسری استرس،  دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران،‌ سال 1374.

· مدل نظام مند انتخاب و به كارگیری اثر بخش نیروی انسانی در آموزش عمومی كشور، هما یش علمی ـ كار بردی بهبود كیفیت آموزش  عمومی ، خلاصه مقالاتهمایش  علمی ـ كاربردی  بهبود  كیفیت آموزش  عمومی،  اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران، آذرماهسال1374.

·  مدل نظام مند انتخاب و به كارگیری نیروی انسانی، سمینار ایمنی و صنعت نفت، خلاصه مقالاتِ سمینار ایمنی و صنعت نفت، شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، سال 1374.

·        روشهای تشخیص و درمان بیماریهای روانی در بین فرهنگهای منزوی، اولین سمینار راهنمایی و مشاوره، سال 1374.

·       مدل نظام مند انتخاب و به كارگیری اثر بخش  نیروی انسانی در سازمان زندانها،  نخستین هما یش سرا سری علمی ـ تخصصی، شیوه های نوین مدیریت زندانها و اصلاح و تربیت زندانیان، خلاصه مقالات نخستین همایش سراسری علمی ـ تخصصی مدیریت زندانها  و اصلاح و تربیت زندانیان، سازمان زندانها و اقدامات تأ مینی و تربیتی كشور، مركز آموزش و پژوهش، اردیبهشت ماه سال 1376.

· ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی عدم تمایل نسبت به كار و فعالیت گروهی در كشور،  نخستین هما یش توسعه تشكلهای اقتصادی، اتاق بازرگانی و صنا یع و معادن ایران، 7 دی ماه سال 1376.

· ابعاد جامعه شناختی و روانشناختی بهره وری در سازمان، مجموعه مقالات  نخستین همایش جامعه شناسی و مدیریت،  سازمان مد یریت صنعتی، سال 1376.

·        رویكرد التقاطی در مشاوره و رواندرمانی، دومین سمینار راهنما یی و مشا وره، مجموعه مقالات دومین سمینار راهنمایی و مشاوره،  دانشكده روانشناسی و علوم تر بیتی، دانشگاه علامه طبا طبا ئی، سال 1377.

·       روانشناسی شایعه:  شایعه و آثار آن در دوران جنگ، همایش جنگ روانی، مجموعه مقالات جنگ روانی، پژوهشكده علوم دفاعی دانشكده امام حسین (ع)، سال 1377.

·       روانشناسی بهره وری، سومین همایش كیفیت و بهره وری در صنعت برق، تهران ـ 28 و 29 خرداد ماه 1381.

·        نگرش مدیران سازمانهای مشمول قانون كار و تأمین اجتماعی در رابطه با عوامل و موانع انسانی بهره وری، اولین همایش نقش روانشناسی دربهره وری منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 25 اردیبهشت 1381.

· عوامل و موانع انسانی بهره وری در دانشگاه های كشور (بررسی علل و عوامل درون سازمانی اصلی و مكمل كارآیی و اثربخشی كاركنان دردانشگاه ها)، سخنرانی در گردهمایی سالانه رؤسای دانشگاه های كشور در سال 1381.

· بررسی علل و عوامل انسانی بهره وری در سازمان های صنعتی كشور، اولین كنفرانس توسعه منابع انسانی، مؤسسۀ مطالعات بهره وری و منابع انسانی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سوم و چهارم آبانماه 1382، محل سمینار سالن اجلاس سران.

· معرفی عوامل و موانع انسانی بهره وری در سازمانهای مسئول آموزش و پرورش كشور و ارائه مدلی جهت آسیب شناسی منابع انسانی در این سازمانها، وزارت آموزش و پرورش، معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی: دفتر بهبود كیفیت و راهبری استانداردها، پنجم و ششم اسفندماه 1382 در سالن فردوسی دانشگاه تهران.

· روانشناسی بهره وری ،سومین همایش كیفیت و بهره وری در صنعت برق، سازمان توانیر، شركت متن،‌ تهران 28 و 29 خرداد ماه 1381.

·       عوامل درون و برون سازمانی مؤثر بر فشار روانی و فرسودگی شغلی (‌مقاله ویژه‌ همایش)،‌ همایش فشار روانی (‌استرس )‌و فرسودگی شغلی،‌  ساری سه شنبه  19 اسفندماه 1382.

·       بررسی همه گیرشناسی یا مطالعه فراوانی و توزیع پریشانیهای روانی و اختلالهای رفتاری در جمعیت تهران، دومین كنگره انجمن روانشناسی ایران، تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 19 تا 21 اردیبهشت 1385.

· روانشناسی بهره وری راهبردی برای مدیران بانک رفاه کارگران، یکشنبه 24 فروردین 1393.

· شیوه های اثربخش یادگیری در مؤسسۀ آموزش عالی آزاد ماهان (ساختمان شماره 2)، یکشنبه 15 تیر 1393.

· چالش های مدیران در دولت یازدهم و شیوه های مقابله با این چالش ها در کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 در محل سالن همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما، پنجشنبه 16 مرداد 1393 (سخنران و رئیس کنفرانس دو روزه).

· اصول و فنون اجرای مصاحبۀ استخدامی و ارزشیابی برای دوره های چندگانۀ دکترای مدیریت کسب و کار در مؤسسۀ آموزش عالی آزاد ماهان در تاریخ های جمعه 24 مرداد، جمعه 7  شهریور، پنجشنبه 13 شهریور، پنجشنبه و  جمعه 27 و28 شهریور، پنجشنبه و جمعه 3  و 4مهر، 1393.

· شیوه های افزایش بهره وری در پژوهش های مرتبط با علوم رفتاری در محل سالن همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما،

· شیوه های علمی و عملی افزایش بهره وری شغلی کارکنان و سازمان در همایش روانشناسی کسب و کار (برندهای برتر) در استان البرز، جهارشنبه 17 دی ماه 1393.

          Traditional methods of therapy in different cultures, second Asian Psychotherapy Congress, Psychotherapy in East (Dialogue Among Civilizations, 29th Sep -1st Oct 2004, Tehran , Iran.                        

ب : داوری مقالات

· دومین همایش كیفیت و بهره وری در صنعت برق، سازمان توانیر، شركت متن و با همكاری برق منطقه ای تهران، تهران 23 خردادماه 1380.

· سومین همایش كیفیت و بهره وری در صنعت برق،‌ سازمان توانیر، شركت متن، تهران 28 و 29  خردادماه  1381.

 

شركت در مجامع علمی خارجی:

· سخنرانی در آكادمی علوم هند، تحت عنوان ابعاد روانشناختی سرپرستی مؤثر، شعبه آكادمی علوم هند در شهر دانشگاهی اله آباد،  هندوستان، مردادماه سال 1354.

· شركت در سمینار تهیه و استفاده از آزمونها در كشورهای در حال توسعه،  دانشگاه آزاد هلند، آمستردام، 14 تا 19 تیرسال  1355.

· شركت در سومین كنگره بین المللی روا نشناسی فرهنگها و سخنرانی در زمینه تهیه و استاندارد كردن آزمونهای رفتاری و مقایسه رفتار سرپرستی در دو كشور ایران و هند، دانشگاه تیلبرگ، هلند، از تاریخ 21 تا 24 تیرماه 1355.

· شركت در نوزدهمین كنگره جهانی روانشناسی كاربردی، مونیخ (آلمان)، از تاریخ 7 تا  14 مرداد ماه سال  1357.

 

مسئولیتهای جنبی دیگر:

· مدیر داخلی مجله فنون اداری و رئیس دفتر كانون علوم اداری ایران، از سال 1351تا 1356.

· مسئول نشر و انتشار  فصلنامه مدیریت امروز (در زمان تصدی ریاست قسمت انتشارات و ترجمه در مركز آموزش مدیریت دولتی)، از سال 1361 تا 1363.

· مدیر بیستمین دوره مدیریت عالی، مركز آموزش مدیریت دولتی، از 16 اردیبهشت تا 17 خرداد سال  1357.

· مدیر و مسئول برگزاری امتحانات ورودی دوره فوق لیسانس مركز آموزش مدیریت دولتی درطی سالهای تحصیلی 57 ـ 1356 و 58-1357.  

 

نگارش مقدمه یا پیشگفتار در كتابها:

· دایر، وین، سررشته زندگی را به دست گیرید، ترجمه مسعود خُلدی، انتشارات بوعلی، چاپ پنجم، بهار سال 1371.

·  دایر، وین، نقاط ضعف شما، ترجمه مصطفی رحیم زاده، انتشارات بوعلی، چاپ اول، تابستان سال 1372.

· فلاحی، رضا و حاجیلو، محسن، روانشناسی ورزش، سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، سال 1372.

· نقره كوب و جایدری آزیتا، روانشناسی برای دندانپزشكان، شركت انتشارات جزیل، چاپ اول، سال 1376.

 

فعالیتهای پژوهشی ، اجرائی و مشاوره ای

· مجری امتحانات استخدامی كاركنان مورد نیاز دانشكده دندانپزشكی دانشگاه آزاد تهران، از بهمن تا اسفند سال 1370.

· شركت در گردهمایی سراسری اساتید دانشكده های علوم تربیتی، روانشناسی و مسئولین ستادی و اجرائی وزارت آموزش و پرورش، سال1371.

· عضو  كمیته برنامه ریزی و آموزش مركز امور زنان، بهمن ماه سال 1377.

· عضو كمیته بررسی مسائل و مشكلات دانشجویان رشته پزشكی، معاونت دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی  (جهت تشكیل دفاتر مشاوره  روانشناسی در دانشكده های پزشكی)، از سال 1370 تا 1371.

· مجری طرح انتخاب مدیران وكارشناسان مورد نیازشركت روهام گاز، سال 1380.

· سردبیر ماهنامه شورای بهداشت حرفه ای، وزارت امور خارجه، از سال 1380 تا 1381.

 

نظریه پردازی:

·ارائه دهنده نظریه چند عاملی بهره وری ساعتچی ( این نظریه بر اساس همكاری هزاران مدیر در سطوح عالی، میانی و پایه سازمانهای گوناگون در كشور و بررسی نتایج حاصل از برگزاری حدود 1500  كارگاهِ آموزش مدیریت در سازمانهای گوناگون تدوین گردیده است) و پارادایم یا مدل واره معروف به  مُدل نظام مند انتخاب وبه كارگیری اثربخش منابع انسانی درسازمان كه با كلمه مخفف  مُناباماس، نشان داده شده است.

·تدوین، طراحی و نگارش كتاب روانشناسی بهره وری: ابعاد كاربردی روانشناسی كار و روانشناسی صنعتی سازمانی  و در نتیجه، ارائه این رشته جدید به دانش روانشناسی، این رشته جدید كاربردی بر اساس مشكلات انسانی بهره وری در سازمانهای كشور تدوین گردیده و تلاش شده است تا حد امكان ابعاد بومی آن مورد توجه قرار گیرد.

·پیشنهاد دهنده زمینه جدیدی از روانشناسی كاربردی تحت عنوان روانشناسی صنعتی بالینی كه تحت عنوانِ  روانشناسی كاربردی برای مدیران: در خانه، مدرسه، سازمان و جامعه تدوین و به صورت كتاب درسی دانشگاهی به چاپ رسیده است.

 

نمونه هایی از تقدیر نامه ها:

· تقدیر نامه، اسفندماه 1369، شركت در سمینار بررسی مسائل اداری ایران، تهران، اعطا كننده تقدیر نامه؛ رئیس دانشگاه علامه طبا طبائی.

· تقدیر نامه، مشاركت فعال در برگزاری سمینار جنگ روانی، دانشگاه امام حسین، اعطا كننده تقدیر نامه، سرتیپ پاسدار علیرضا عندلیب/ رئیس دانشگاه امام حسین.

· تقدیر نامه، 27/ 2 / 1371، مشاركت در اولین سمینار راهنمایی و مشاور ه، دانشگاه علامه‌طباطبائی، اعطا كننده تقدیر نامه  معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی.

·تقدیر نامه، بهمن ماه 1372، همكاری با ماهنامه تدبیر، مجله تدبیر سازمان مدیریت صنعتی، اعطا كننده تقدیر نامه جعفر مرعشی، مدیر مسئول ماهنامه‌ تدبیر و رئیس سازمان مدیریت صنعتی.

· تقدیر نامه، مشاركت در برگزاری دومین سمینار راهنمایی و مشاوره، دانشگاه علامه‌طباطبائی،  اعطا كننده تقدیر نامه ؛ رئیس دانشگاه.

· تقدیر نامه، بهمن ماه  1372، مشاركت در اولین سمینار مدیریت آموزش، دانشكده‌ روانشناسی و علوم تربیتی، اعطا كننده تقدیر نامه ؛ رئیس دانشكده‌ روانشناسی و علوم تربیتی.

· تقدیرنامه ، 19 / 12 / 1382، مشاركت در  همایش فشار روانی (استرس)  و فرسودگی شغلی،  اعطا كننده تقدیر نامه، دكتر رمضان حسن زاده، معاون پژوهشی و دبیر همایش، دكتر مهرداد ایرانی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی ساری و رئیس همایش.

·تقدیرنامه، 6 اسفندماه 1382، ارائه مقاله در اولین همایش علمی استاندارد و استاندارد سازی در آموزش و پرورش با تأكید بر استانداردهای منابع انسانی، اعطا كننده تقدیرنامه، عفت عباسی، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش( تصاویر تعدادی از این تقدیر نامه ها  در وبسایتwww.profsaatchi.ir  آورده شده است).

          و.... 

 

همكاری با جهاد خودكفایی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران:

· این همكاری در دوران جنگ تحمیلی ایران و عراق به صورت مأموریت از دانشگاه و به مدت یكسال و هر هفته یك روز، ادامه داشته است.

 

همكاری با صدا و سیما:

محمود ساعتچی از سال 1353تا كنون در برنامه های گوناگون علمی، اجتماعی، پژوهشی، میزگردها، مجموعه های داستانی و . . . سازمان  صداو سیما همكاری داشته است. نمونه هایی از این همكاری عبارتند از؛ مشاركت (به عنوان ارائه دهنده یا مشاور طرح) در مجموعه داستانی چه باید كرد؟  (شبكه دو      سیما)،  بهداشت روانی (شبكه اول سیما) و سخنرانیهای هفتگی در رادیو (به مدت یكسال و در رابطه با سال جهانی كودك در اوائل انقلاب) برای خانواده ها.

 

همكاری با شركت ملی نفت ایران:

از شهریور ماه 1360 به مدت 9 ماه همكاری با آموزش مركزی شركت ملی نفت ایران به منظور ساماندهی و طراحی دوره های آموزشی برای كاركنان آن شركت.

 

همكاری در تنظیم پایان نامه ها و رساله ها:

از سال 1353 تا کنون، محمود ساعتچی راهنمایی بیش از 250 رساله دوره كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترا، را به عهده داشته است؛ دربیش از  22 رساله دوره كارشناسی ارشد و دكترا،  مشاور بوده  و در بیش از 50 رساله كارشناسی ارشد و دكترا نیز  به عنوان داور، نقش داشته است. فهرست و مشخصات كامل تعدادی از این رساله ها (كه امكان دسترسی به آنها فراهم بوده است) به تفكیكِ؛ نام و نام خانوادگی دانشجو، عنوان رساله، دانشكده ودانشگاهی كه دانشجو در آن به تحصیل مشغول بوده، دوره تحصیلی، استادان همكار دیگر در هر رساله و همچنین، سال شروع وسال اِتمام رساله، در وب سایت وی ارائه گردیده ا ست.

سمینار ها

برگزار شد

بسته غیرحضوری مدیریت راهبردی کسب و کار (DBA)

تاریخ برگزاری :1398/05/29
مشاهده