عضویت در خبرنامه
دکتر یحیی علوی
دکتر یحیی علوی
دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از امریکا

مشاور بازرگانی شرکت دسینی و ده ها شرکت بازرگانی دیگر

اطلاعات تکمیلی