عضویت در خبرنامه
دکترعلیرضا فیض بخش
دکترعلیرضا فیض بخش
فوق دکترا رشته مدیریت سیستم از دانشگاه توکیو (1999)
-رییس هیئت مدیره و موسس دفتر توسعه کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
-مسئول دوره دکترای دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف -مدیر گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
-مجری و مدیر پروژه دوره های تربیت مدرسین کارآفرینی اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی در سراسر کشور
-موسس اولین مرکز کارآفرینی دانشگاهی در ایران واقع در دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات تکمیلی

 در مورد تجربه و سوابق کاری ایشان مختصرا می‌توان یادآور شد که، ایشان پس از تکمیل دوره‌ی دکترا و فوق دکترای مدیریت سیستم در کشور ژاپن و پس از بازگشت به ایران فعالیت‌های نسبتا قابل توجهی در حوزه‌ی توسعه‌ی کارآفرینی داشته‌اند.

از جمله:

   ارائه‌ی اولین درس رسمی کارآفرینی در دانشگاه‌های کشور

  راه‌اندازی اولین مرکز کارآفرینی دانشگاهی کشور ـ مرکز کارآفرینی شریف در سال ۷۹

 
  عضو هیات علمی طرح توسعه‌ی کارآفرینی در دانشگاه‌ها و اولین دبیری طرح مذکور در وزارت علوم، تحقیقات و فنانوری

  عضو شورای عالی دبیرخانه‌ی کاراد و دبیر شورای مذکور

  تدوین و ترجمه‌ی چندین جلد کتاب مربوط به کارآفرینی

  ترجمه‌ی کتاب طرح تجاری یک صفحه‌ای هوران (Horan)

   تالیف کتاب درباره‌ی خلاقیت

  تالیف کتاب کارآفرینی عمومی ـ دانشگاه آزاد

 تالیف کتاب کارآفرینی یک جرعه از بی نهایت (در دو جلد)

 چندین کتاب دیگر در دست ترجمه و تالیف و....

  تدوین چندین مقاله‌ی علمی و مقالات کنفرانس‌های بین‌المللی

  مشاور عالی سازمان بیمه‌ی خدمات درمانی ـ در جهت کارآفرینی سازمانی

  مشاور عالی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

  عضو اولین هیات مدیره‌ی شرکت گسترش کارآفرینی ایران ـ سازمان گسترش و نوسازی ایران

 عضو داوران و نماینده‌ی هیات داوران جشنواره‌ی شیخ بهایی

 مشاور و مسئول تدوین طرح تجاری سازمان‌ها و شرکت‌ها و بعضا موسسات دولتی و دانشگاهی مختلف

  موسس و دبیر اطاق فکر توسعه‌ی کارآفرینی در ایران ـ موسسه‌ی کار و تامین اجتماعی

 عضو هیات موسس انجمن علمی کارآفرینی و عضو هیات مدیره‌ی انجمن مذبور

 عضو هیات موسس انجمن نخبگان و کارآفرینان ایران

 انجام پروژه‌های مختلف کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، نوآوری و کار تیمی

 تربیت بیش از ۱۲۰۰ مدرس کارآفرینی، شامل اساتید دانشگاه‌های دولتی، واحدهای دانشگاه آزاد و …

برگزاری قریب به ۱۰۰۰ کارگاه آموزشی در موضوعات مختلف کارآفرینی

 مشاوره و هدایت بسیاری از کارآفرینان جوان جهت راه‌اندازی واحدهای کارآفرینانه

 مشاور بسیاری از شرکت‌های بزرگ و معروف کارآفرینان ایران