عضویت در خبرنامه
دکتر رضا اصغریان
دکتر رضا اصغریان
دکتری مدیریت منابع انسانی از دانشگاه UTM مالزی
عضو فدارسیون جهانی سخنرانان GSF
عضو آکادمی مدیریت منابع انسانی استرالیا - کد عضویت 229498
دارنده ایزو 10015 در برنامه ریزی آموزشی ویژه مدیران ارشد و کارمندان سازمان های خصوصی و دولتی
مدرس تکنیک ها افزایش انگیزش شغلی و خلاقیت پرسنل در محیط کار

اطلاعات تکمیلی

سمینار ها

برگزار شد

بسته غیرحضوری مدیریت عالی کسب و کار(MBA)

تاریخ برگزاری :1398/05/29
مشاهده
برگزار شد

بسته غیرحضوری مدیریت راهبردی کسب و کار (DBA)

تاریخ برگزاری :1398/05/29
مشاهده