عضویت در خبرنامه
مهندس رامان رضائی
مهندس رامان رضائی
دارای مدرک PMPاز موسسهPMIامریکا
مدرس دوره های مدیریت پروژه
مدرس دوره های سوشیال مارکتینگ

اطلاعات تکمیلی

دارای مدرک PMPاز موسسهPMIامریکا

مدرس دوره های مدیریت پروژه

مدرس دوره های سوشیال مارکتینگ