عضویت در خبرنامه
دکتر علیرضا شیری
دکتر علیرضا شیری
دکتری روانشناسی عمقی از دانشگاه آکسفورد انگلستان
مدیر خانه طوبی
مدرس روانشناسی شخصیت در دانشگاه دبی

اطلاعات تکمیلی

پزشک، مدرس دانشگاه ، مدیر خانه توانگری طوبی تحصیلات تکمیلی : آموزش دیده در حوزه روانشناسی عمقی از دانشگاه آکسفوردانگلستان
پزشک، مدرس دانشگاه ، مدیر خانه توانگری طوبی تحصیلات تکمیلی : آموزش دیده در حوزه روانشناسی عمقی از دانشگاه آکسفوردانگلستان
مدرس روانشناسی شخصیت( مقطع کارشناسی ارشد ) در دانشگاه دبی و علوم و تحقیقات قزوین و بهداشت زناشویی و شکوه همسرداری در دانشگاه ( کارشناسی)
مدرس مهارتهای ارتباطی و تیپولوژی شخصیت در خارج دانشگاه

عضو پژوهشکده علوم شناختی ایران
مدیر خانه توانگری طوبی ( مرکز مطالعاتی)
"مدیر مسوول مجله ” ازدواج مثبت
مدیر انتشارات خانه توانگری
رادیو :
برنامه سیب نقره ای – با بانوی فقید رادیو ، خانم هاشمی – روانکاوی یونگ چه میگوید ؟ – ۲۰۰۸
برنامه با من حرف بزن – رادیو جوان
تلویزیون


دکتر شیری در کلیه کانالهای معتبر داخلی برنامه ارائه کرده است( از سال ۲۰۰۷ تاکنون)


کانال ۱ : خدایی در این نزدیکی
کانال ۲: تصویر زندگی / هزار راه نرفته / هزار باید و شاید / این راه نزدیک است / باز هم زندگی
کانال ۳ : نیمروز ( حامد جواد زاده ) / گره ( میلاد دخانچی ) / ویتامین ( علی زاهدی ) ۳
(کانال ۴ : دو قدم مانده به صبح ( ۳ بار با دکتر جلالی ) / اردیبهشت ( ۴ بار )
کانال ۵و ۶ و مستند و شبکه سلامت نیز بارها با دکتر شیری برنامه اجرا کرده است
جام جم ۱ ( خانه ایرانی – خانم پوریامین ) ، ( اینجا ایران است – حمید نهضت ) و ۲ و ۳
دکتر شیری در طی 11 سال به بیش از ۵۵۰۰۰ ایمیل مردم ایران پاسخ داده است