عضویت در خبرنامه
درباره ما

گروه مدیریت وبازاریابی ایران درزمینه های کارآفرینی،مدیریت،بازارایابی و فروش ودرقالب برگزاری سمینارها ونمایشگاه های ملی و بین المللی وبا بهره گیری از بزرگترین اساتید و با سابقه درخشان برگزاری بیش از20سمیناربزرگ در سطح کشور،به صورت حرفه ای دراین زمینه ازسال 1391در حال خدمت به هم میهنان ایران عزیز می باشد.

هدف این گروه ارتقاء سطح آموزش مفاهیم علمی تخصصی آکادمیک وپیوند آنها با کسب وکار در حوزه های فوق الذکربه مدیران شرکت ها و سازمان ها ونیز ایجاد شبکه ارتباطی مدیران می باشد.