با وارد کردن شماره موبایل وآدرس ایمیل خود، از آخرین سمینارهای مدیریت ،بازاریابی و فروش گروه مدیریت و بازاریابی ایران مطلع شوید.