عضویت در خبرنامه
سه آمار باورنکردنی و جالب95/03/16

سه آمار باورنکردنی و جالب برای شما انتخاب کرده ام...
1.آمار نشان داده که در سال 2016 میزان اعتماد مشتری ها به "افراد تاثیر گذار" (Influencer) خیلی بیشتر از اعتماد آنها به برندها بوده و آنها به این افراد تاثیرگذار، وفاداری بیشتری نشان داده اند. همچنین مردم، توقع محتوای قابل اعتماد بیشتری از افراد تاثیر گذار و برندها داشته اند.
2.میزان درصد اعتماد به سه گروه از افراد زیر بین 63 تا 67درصد بوده است: متخصصین فنی، متخصصین آکادمیک و دوستان!
نظر "دوستان" چه مثبت و چه منفی، تاثیر خیلی زیادی در انتخاب مشتری ها داشته. 75درصد مردم اعلام کرده اند که نظر دوستانشان در انتخاب آنها موثر بوده است.
3.اعتماد به رسانه ها هم شدیدا شیفت پیدا کرده. موتورهای جستجو خیلی بیش از رسانه های سنتی قابل اعتماد شناخته شده اند. اعتماد به رسانه های فقط آنلاین، محتوای تملیکی (که در یک ویدئو به طور مفصل در مورد آن توضیح داده ام) و شبکه های اجتماعی هم در جلب اعتماد، سیر صعودی داشته اند.
به نظر متخصصین، چیزهایی شبیه اعلامیه های شرکت ها، ادغام برندهای بزرگ، بوق و کرنای مدیریتی، تاثیر خیلی کمی بر روی مخاطبین دارد. این ها باعث ایجاد اعتماد نمی شوند چون مخاطبین نگاه متفاوتی به "اعتماد" دارند.
مخاطبین و مشتری ها به دنبال صداقت، اخلاق و درک مشتری هستند و این یعنی شما برای جلب اعتماد آنها باید هم سطح آنها شوید و از زاویه دید آنها نگاه کنید. شما نباید از اقرار به ضعف های خودتان و تایید اشتباه هایتان بترسید.

گردآورنده: علی ثابت توسلی