عضویت در خبرنامه
خرید شرکت های کوچک فناور توسط شرکت های بزرگ95/03/12

گوگل در سالی که گذشت، تقریبا هر دو هفته یک شرکت فناور را خریداری کرده است. تمامی این تملیک ها، بیشتر از اینکه جنبه مالی داشته باشد، استراتژیک است. در حقیقت بسیاری از شرکت های بزرگ با تحصیل شرکت های کوچک فناور به دنبال ترمیم رشد ارگانیک ضعیف خود هستند

ادغام و تملیک استراتژی بقا و یا رشد محسوب می شود. وقتی دو شرکت با هم ادغام می شوند نه تنها بر حوزه فعالیت خودشان بلکه بر کل اقتصاد نیز اثر گذار است. ادغام و تملیک رقابت منفی را تبدیل به هم افزایی می کند و امروز ضرورت آن به درستی احساس می شود.

از دلایل خرید شرکت های کوچک فناور توسط شرکت های بزرگ:

1. فروش محصولات یا خدمات شرکت کوچک توسط شرکت بزرگ
2. استفاده از فناوری شرکت فناور نوپا برای بهبود یکی از محصولات شرکت خریدار
3. به خدمت گرفتن کارمندان باهوش
4. گسترش قلمرو

گردآورنده: علی ثابت توسلی