عضویت در خبرنامه
تمامی رویدادها
برگزار شد

سومین کارگاه تخصصی فروش حرفه ای

تاریخ برگزاری :1396/02/01 الی 1396/03/05
مشاهده
برگزار شد

پکیج جامع مدیریت و کسب و کار

محل برگزاری :سالن غیر حضوری
تاریخ برگزاری :1396/01/01
مشاهده
برگزار شد

پکیج تخصصی بازاریابی و فروش

تاریخ برگزاری :1396/01/01
مشاهده
برگزار شد

پکیج تبلیغات و برندینگ

تاریخ برگزاری :1395/12/28
مشاهده
برگزار شد

پکیج جامع فروش حرفه ای بیمه عمر

تاریخ برگزاری :1395/12/28
مشاهده
برگزار شد

پکیج مذاکره و زبان بدن

تاریخ برگزاری :1395/12/28
مشاهده
برگزار شد

زبان بدن

تاریخ برگزاری :1395/12/06 الی 1395/12/27
مشاهده
برگزار شد

سمینار ملی استراتژی های رهبران فروش

محل برگزاری :سالن الغدیر، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری :1395/11/15
مشاهده
برگزار شد

پکیج اموزشی کسب و کار

محل برگزاری :
تاریخ برگزاری :1395/10/30
مشاهده
برگزار شد

دوره جامع تخصصی و کاربردی مهندسی فروش

تاریخ برگزاری :1395/10/10 الی 1395/11/15
مشاهده
برگزار شد

دوره جامع فروش حرفه ای بیمه عمر

تاریخ برگزاری :1395/09/21 الی 1395/09/22
مشاهده
برگزار شد

دومین کارگاه تخصصی فروش حرفه ای

تاریخ برگزاری :1395/09/18 الی 1395/10/24
مشاهده
برگزار شد

کارگاه تخصصی تبلیغات و برندینگ

تاریخ برگزاری :1395/08/07
مشاهده
برگزار شد

کارگاه تخصصی فروش حرفه ای

تاریخ برگزاری :1395/08/07 الی 1395/09/12
مشاهده
برگزار شد

سمینار تخصصی تبلیغات و برندینگ

محل برگزاری :سالن الغدیر، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری :1395/06/26
مشاهده
برگزار شد

ثبت نام در هر دو سمینار تخصصی تابستانی (۲۹ مرداد و ۲۶ شهریور ۹۵)

تاریخ برگزاری :1395/05/29 الی 1395/06/26
مشاهده
برگزار شد

سمینار تخصصی بازاریابی و فروش

محل برگزاری :سالن الغدیر، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری :1395/05/29
مشاهده
برگزار شد

سمینار ملی اصول فروش و مذاکرات تجاری

محل برگزاری :سالن امام رضا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری :1395/03/21
مشاهده
برگزار شد

هفتمین سمینار بازاریابی،فروش و مدیریت کسب و کار

محل برگزاری :سالن امام رضا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری :1395/02/31
مشاهده
برگزار شد

Sales & Marketing Mini MBA

تاریخ برگزاری :1394/12/25
مشاهده
برگزار شد

وبینار تبلیغات و فروش انفجاری !!

تاریخ برگزاری :1394/12/14
مشاهده
برگزار شد

وبینار بازاریابی و کسب و کار در قرن 21 (ویژه مدیران پسا تحریم)

تاریخ برگزاری :1394/12/07
مشاهده
برگزار شد

وبینار منابع انسانی پول ساز!!

تاریخ برگزاری :1394/11/30
مشاهده
برگزار شد

مجموعه سمینار پله های رشد بازاریابی در کسب و کار

محل برگزاری :مرکز همایش های پردیس قلهک
تاریخ برگزاری :1394/11/30 الی 1394/12/14
مشاهده
برگزار شد

پنجمین سمینار بازاریابی، فروش و مدیریت کسب وکار

محل برگزاری :سالن امام رضا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری :1394/07/17
مشاهده
برگزار شد

چهارمین سمینارملی بازارایابی ،فروش ومدیریت کسب وکار

محل برگزاری :سالن الغدیر، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری :1393/12/01
مشاهده
برگزار شد

سومین سمینار بزرگ بازاریابی و فروش (300نفره)

تاریخ برگزاری :1393/07/25
مشاهده
برگزار شد

چهارمین دوره سمینار بازاریابی وفروش از طریق شبکه اجتماعی

تاریخ برگزاری :1393/06/14
مشاهده
برگزار شد

دومین سمینار بزرگ بازاریابی با رویکرد توسعه فروش

تاریخ برگزاری :1393/03/30
مشاهده
برگزار شد

اولین سمینار بزرگ بازاریابی وفروش

تاریخ برگزاری :1392/12/09
مشاهده