img

کارگاه تخصصی فروش حرفه ای

سالن غیر حضوری
1395/08/07 الی 1395/09/12

اطلاعات تکمیلی

کارگاه 6 جلسه ای فروش حرفه ای 
مدرس : ذکتر یحیی علوی 
تاریخ های برگزاری دوره: 
جمعه 7آبان ، جمعه 14 آبان ،جمعه 21 آبان،جمعه 28 آبان،جمعه5 آذر و جمعه 12آذر 
ساعت برگزاری دوره: 9 صبح الی 13 ظهر